Tag: perl

Wujek dobra rada

Tym razem o perlu :-) Mamy następujący kod : #!/usr/bin/perl -w #use strict; my $pid; my $hasz = { ‘p’ => 1 }; my $count = 0; while (!defined $pid && !$pid){ last if $count > 10 ; foreach $pid

Posted in programowanie Tagged with: